Psaní předpon s-, z- a na velká písmena

Dostala s z _tvrzenku na peníze. s z _trávili spolu hezkou dovolenou. Brambory
s z _hnily ve sklepě. s z _bírala s z _červivělá a s z _cvrklá jablka.
s z _pestřili jsme si jídelníček houbami. Dobře s z _píval. Byl s z _proštěn viny,
poněvadž soud byl s z _hovívavý. s z _bledla závistí, když s z _patřila jejich nový
dům. s z _pozdil se o hodinu. Nechali s z _pustnout pole i lesy. vs vz _tyčil se nad
svou obětí. s z _těží ti porozumí. Umím to jen s z _části. s z _hlédl jsem dva nové filmy.
Známý slovník profesorů v V _áši a t T _rávníčka byl ještě v prodeji. Hodně
p P _ražanů navštívilo j J _anečkovu výstavu obrazů. Textil a bižuterii prodávají na světových
trzích l L _iberečtí a j J _ablonečtí. Nedělej ze sebe š Š _vejka. Zápas prohráli
s S _parťané. Skupinu turistů tvořili a A _meričtí č Č _ernoši, i I _ndiáni i
b B _ěloši. e E _liška p P _řemyslovna, poslední z rodu p P _řemyslovců,
si vzala za manžela j J _ana l L _ucemburského. Jména měst, u nichž bojoval j J _an
ž Ž _ižka z Z _ t T _rocnova,
vešla do dějin.
Koupili si novou chatu v r R _okytnici n N _ad j J _izerou. Mám kamarádku v
j J _ižních č Č _echách. Přátele mi ukazovali svítící o O _rion a v V _elký
v V _ůz.
Dokážeš vyjmenovat státy s S _třední a A _meriky? Koupali jsme se v
r R _udém m M _oři. Bydlíme v ulici n N _a h H _vězdárně.
Dali jsme si oběd v restauraci u U _ z Z _latého t T _ygra. Přečetla jsem si
b B _lesk, m M _ladý s S _vět a l L _idové n N _oviny. V
j J _iráskově t T _emnu se dočítáme o tom, jak byly protestantské č Č _echy
násilně rekatolizovány. V ch Ch _rámu s S _vatého v V _íta zpívalo několik
pěveckých sborů. Volil o O _bčanskou d D _emokratickou stranu. Oslavovali
s S _ilvestra a příchod n N _ového roku na horské chatě. Jak trávíš v V _ánoce
a v V _elikonoce?Zpět na hlavní stranu